jueves, 23 de diciembre de 2010

Candidatura de Manuel López

Presidente: MANUEL LOPEZ (Moamar)
Vicepresidente: OSCAR GAYOSO (A Ulloa)
Secretario: ELOY SAAVEDRA (Río Xubia)
Tesoureiro: LUIS PIÑEIRO (W. Latorre)

Delegado A Coruña: JOSE LUIS BRANDON (Río Mandeo)
Delegado Lugo: PEDRO REAL (Os Troiteiros do Ombreiro)
Delegado Ourense: JOSE EMILIO RODRIGUEZ FERNANDEZ (O Peixe)
Delegado Pontevedra: JOSÉ LUÍS ABRAIRA (Moamar)

Subdelegados provinciais:
A Coruña: JOSE ANTONIO BARBEITO (Mandeo)
Lugo: ROBERTO MARTINEZ DIAZ (Val de Lemos)
Ourense: MANUEL BLANCO LOPEZ (ADPF)
Pontevedra: JUAN DIAZ LORENZANA (Moamar)

Director de Competición de Salmónidos: JOSE ANTONIO MERA (Río Xubia)
Director de Competición de Ciprínidos: JOSE EMILO RODRIGUEZ (O Peixe)
Director de Competición de Mar-Costa-Corcheo: RAMON PEREZ GONZALEZ (C. Ribadeo)
Director de Competición de Embarcación fondeada: FELIPE GARCIA PONCET (Salmo)

Vocais provinciais:

A Coruña:
Vocal de Salmónidos: JOSE ANTONIO MERA (Río Xubia)Vocal de Ciprínidos: JOSE LUIS DELGADO (Río Mandeo)
Vocal de Mar-Costa-Corcheo: ALBERTO ABELLEIRA (Salmo)
Vocal de Embarcación fondeada: FELIPE PONCET (Salmo)

Lugo:
Vocal de Salmónidos: ANTONIO GRACIA QUINTELA (Val de Lemos)Vocal de Ciprínidos: MIGUEL ANGEL CASARES MENDEZ (Val de Lemos)
Vocal de Mar-Costa-Corcheo: RAMON PEREZ GONZALEZ (C. Ribadeo)
Vocal de Embarcación fondeada: MARIO COTO OTERO (C. Ribadeo)

Ourense:
Vocal de Salmónidos: ALFONSO GARRIDO MENDEZ (O Peixe)Vocal de Ciprínidos: FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GRAN (O Peixe)
Vocal de Mar-Costa-Corcheo: RAFAEL SERRANO MARTINEZ (O Peixe)
Vocal de Embarcación fondeada: JESUS MARTINEZ PEREIRA (ADN Ribadabia)

Pontevedra:
Vocal de Salmónidos: MIGUEL MONTOTO (C. y P. Silleda)Vocal de Ciprínidos: FRANCISCO COTO BOUZOA (Moamar)
Vocal de Mar-Costa-Corcheo: JOSE LUIS ABRAIRA AREAS (Moamar)
Vocal de Embarcación fondeada: JOSE ANTONIO FERNANDEZ IGLESIAS (Moamar)

Directores de formación: ALBERTO MERA (Río Xubia) y JULIO SEIJAS (A Ulloa)

Coordinador de la federación: ALBERTO RUBIN (A Ulloa)